Integritetspolicy.

Integritetspolicy

BABOR Sverige AB (”BABOR”) tackar för ditt besök på vår webbplats. Att skydda dina personrelaterade uppgifter är något som vi tycker är väldigt viktigt och vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats. Därför har vi här sammanställt några av de viktigaste informationerna om hur vi samlar in, behandlar och använder dina uppgifter.
Ansvarig för behandlingen av dina uppgifter är 

BABOR Sverige AB
Organisationsnummer: 556934-9607
Stockholm
Humlegårdsgatan 13, 3 tr
114 46 Stockholm

Dataskyddsombud

Om du har någon fråga som gäller dataskyddet eller om hur vi samlar in, behandlar och använder dina personrelaterade uppgifter är du välkommen att kontakta vårt dataskyddsombud som även gärna hjälper dig i fall du önskar upplysningar, har idéer eller om det är något som du kanske inte tycker är så bra. De sitter på vårt huvudkontor i Tyskland, så en rekommendation är att då skriva på engelska.
E-post: datenschutz@babor.de

Vilka uppgifter samlas in och vilka behandlar och använder vi?

Du kan naturligtvis också besöka vår webbplats utan att lämna ut uppgifter om dig själv. Varje gång som du besöker vår webbplats registrerar vårt system automatiskt uppkopplingsuppgifterna och användarinformationerna från den dator som har kopplat upp sig till vår webbplats i så kallade server-logfiles, alltså log-filer. Dessa log-filer innehåller i synnerhet uppgifter om den aktuella webbläsaren, om operativsystemet, om dagen och tiden för serverförfrågan, IP-adressen, respektive tjänsteleverantör, om de webbplatser som användaren tidigare har besökt och eventuellt också en geografisk lokalisering. Dessutom registreras från vilken webbplats du besöker vår webbplats, vilka enskilda sidor du besöker och hur länge du tittar på en sida. 

Dessa uppgifter används å ena sidan för att kunna säkerställa att vår webbplats ska fungera optimalt och felfritt och å andra sidan för att kunna säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system och för att optimera vår webbplats. 

Om du bokar behandling eller kontaktar oss eller vill ha vårt nyhetsbrev så ber vi dig att svara på en del frågor.  Du ger då också automatiskt ditt godkännande och samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Om du inte längre vill lagra information i vår kunddatabas raderar vi all information senast inom en vecka. Vänligen kontakta info@babor.se för avregistrering samt frågor


Vad är kakor (cookies) och hur används de?

“Cookies”, som också kallas för kakor, är små textfiler med vars hjälp vi kan spara specifika uppgifter om ditt besök på vår webbplats på din dator medan du besöker oss. Kakor hjälper oss till exempel att se hur ofta någon besöker vår webbplats och hur många det är som besöker den och de hjälper oss också att gestalta vår webbplats så användarvänligt och effektivt som möjligt.
De kakor som vi använder är å ena sidan så kallade “session-cookies”, som endast sparas temporärt för tiden som du besöker vår webbplats resp. en av våra sajter, och å andra sidan är det så kallade “permanente cookies”, för att spara uppgifter om datorer som besöker vår webbplats vid upprepade tillfällen. Tack vare dessa kakor kan vi tillhandahålla en optimal navigering för dig som användare och vi kan även ”känna igen dig” i fall du besöker oss oftare samt presentera våra sajter på optimalt sätt och tillhandahålla nya innehåll på vår webbplats. Innehållet i en permanent kaka begränsas till att endast omfatta ett ID-nummer. Ditt namn, din IP-adress eller övriga uppgifter om din faktiska identitet sparas inte och vi skapar inte heller enskilda profiler om hur du använder internet. 
Men du kan naturligtvis också ta del av våra erbjudanden utan kakor. I så fall behöver du bara avaktivera funktionen i din webbläsare som sparar kakor med hjälp av funktionen verktyg/internetalternativ, begränsa installationen av kakor så, att den endast gäller för vissa sajter resp. webbplatser eller ställa in din webbläsare så, att du får ett meddelande så fort som en kaka sänds. Du kan naturligtvis även radera kakor från hårddisken på din Pc närhelst du vill. Men observera att du då inte eventuellt inte kan se allt som visas på webbplatsen och att även navigeringen kan vara begränsad.

GOOGLE ANALYTICS

För denna webbplats använder vi Google Analytics som är en tjänst för webbanalys som Google Inc. (”Google”) tillhandahåller. Google Analytics använder så kallade ”cookies”, alltså små textfiler, som sparas på din dator och med vars hjälp vi kan analysera resp. utvärdera din användning av vår webbplats. De informationer om din användning av vår webbplats som samlas in med hjälp av dessa kakor överförs i regel till en server hos Google i USA där de sparas. Om du befinner dig i en medlemsstat i EU eller i en annan i stat för vilken avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet gäller och en IP-anonymisering har aktiverats på denna webbplats så kortar Google ner din IP-adress innan den överförs. Hela IP-adressen överförs endast i undantagsfall till en Google server i USA där den sedan kortas ner. På uppdrag av operatören som tillhandahåller denna webbplats kommer Google att använda dessa informationer för att analysera resp. utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och för att fullgöra övriga tjänster som är kopplade till användningen av webbplatsen och internetanvändningen. IP-adressen som överförs från din webbläsare genom Google Analytics sammanför Google inte med andra informationer eller upplysningar. Genom respektive inställningar i programvaran för din webbläsare kan du förhindra att kakor sparas; men observera att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats. Du kan när som helst förhindra att informationer samlas in och sparas (inkl. din IP-adress) genom att ladda ner och installera de webbläsare-plugin som tillhandahålls via följande länk (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

GOOGLE ADWORDS

Vid sidan om Analytics använder vi på vår webbplats även tjänsten Google AdWords. Google AdWords är ett online-reklamprogram som Google tillhandahåller. 

Genom att använda Google AdWords tjänsten använder vi också en funktion som kallas för conversion tracking. Det innebär att en kaka för conversion-tracking installeras resp. sparas på din dator när du klickar på en Google annons. Dessa kakor upphör emellertid att gälla efter 30 dagar och de innehåller inga personrelaterade uppgifter, vilket innebär att de inte medger någon personlig identifiering. De uppgifter som samlas in med hjälp av conversion-kakan används för att skapa conversion statistiker för sådana AdWords kunder som har bestämt sig för att använda conversion tracking. 

Du kan förhindra att sådana kakor sparas genom respektive inställningar på din webbläsare; men observera att du då eventuellt inte kan använda alla funktioner på vår webbplats fullt ut. Dessutom kan du också avaktivera intresserelaterade annonser på Google samt intresserelaterade Google annonser på nätet (inom Google displaynätverket) i din webbläsare genom att du klickar på ”AV” på http://www.google.de/settings/ads. Mer informationer om de inställningsmöjligheter som du har och om dataskydd hos Google finns på https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Social media länkar

På vår webbplats har vi också länkar med vilka vi leder dig vidare till de Babor sajterna på social media plattformarna Facebook Instagram och Youtube.

Kontaktformulär och mejl-kontakt

Via vår webbplats har du många olika sätt som du kan kontakta oss. Vi erbjuder personlig support med hjälp av våra kontaktformulär. Beroende på din förfrågan så ber vi dig att via respektive kontaktformulär fylla ditt förnamn och ditt efternamn samt i e-post adress.

När du skickar oss ett meddelande överförs också vissa andra uppgifter; hit hör din IP-adress, samt dag och tid när du skickade meddelandet. I samband med att du skickar meddelande inhämtar vi ditt samtycke till att vi får använd resp. behandla dessa uppgifter och du hänvisas också till denna integritetspolicy. 

Men du kan även kontakta oss på vår e-post adress info@babor.se. I detta fall sparas de personrelaterade uppgifter som överförs i samband med att du skickade ett meddelande och våra medarbetare använder dessa för att kunna kontakta dig. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part. 

Om du vill att vi kontaktar dig på telefon så ber vi att också ge oss ditt telefonnummer. 

Alla uppgifter som vi får genom att du kontaktar oss används endast för att kunna hantera resp. bearbeta din förfrågan. Vi använder dessa uppgifter i försäljningssyfte eller för andra reklamändamål. 

Alla övriga uppgifter som vi behandlar i samband med att du skickar ett meddelande används endast för att förhindra missbruk av vårt kontaktformulär och för att säkerställa säkerheten för våra informationstekniska system. 

Om du vill ha vårt nyhetsbrev

Om du vill ha vårt gratis nyhetsbrev så kan du anmäla dig för det på vår webbplats.

Med detta nyhetsbrev informerar vi dig per mejl om aktuella kampanjer, event och andra intressanta nyheter. 

I detta fall överförs alla uppgifter som du fyller i till oss; hit hör vid sidan ditt förnamn och efternamn så att vi ska kunna tilltala dig personligen. Samtidigt som du anmäler dig för vårt nyhetsbrev överförs också andra systeminformationer som din IP-adress samt dag och tid när du skickade din anmälan. 

Med bekräftelsen “Prenumerera på nyhetsbrev” godkänner du användningen av din e-postadress som mottagare av vårt nyhetsbrev. Du kommer att få ett så kallat “Double-Opt-In” e-post, där du kommer att bli ombedd att bekräfta din registrering genom att klicka på en länk, så att vi kan vara säkra på att du önskar prenumerera på nyhetsbrevet.
Om länken inte klickas på inom 2 dagar raderas alla uppgifter. 

Allmänna upplysningar och rättigheter

Du kan begära en bekräftelse av oss huruvida vi använder resp. behandlar dina personrelaterade uppgifter.

Om vissa villkor eller förutsättningar är uppfyllda har du rätt att begära att vi begränsar användningen av dina uppgifter eller att vi raderar dessa. 

Du kan även när som helst avsluta ditt kundkonto och begära att vi raderar dina uppgifter om du inte har beställt något online eller ingått andra avtalsmässiga överenskommelser med oss. Om dina uppgifter har använts för att fullgöra en beställning i vår online shop kan vi först radera dina uppgifter efter det att den tid som är föreskriven med anledning av avtalsmässiga och/eller andra lagliga skyldigheter har gått ut. 

Om du begär det så upplyser vi dig naturligtvis om vilka personrelaterade uppgifter som vi har sparat om dig. I detta fall behöver vi emellertid bevis på att du är berättigad att få ta del av dessa upplysningar (autentisering) för att förhindra att tredje part kan komma åt dina uppgifter. Vi är ständigt måna om att se till, att dina uppgifter är korrekta och aktuella. Om vi trots allt av misstag skulle ha sparat uppgifter om dig som inte stämmer så ber dig att kontakta oss så att vi omgående kan rätta uppgifterna. 

Du har rätt att när som helst begära uppgift om de personrelaterade uppgifter som vi har sparar om dig. 

I övrigt kan du göra alla lagskrivna rättigheter gällande även direkt gentemot oss och du kan även vända dig en tillsynsmyndighet om det finns något som du vill klaga på. 

Med hänseende på de dataskyddsrättsliga föreskrifterna kommer vi att radera dina personrelaterade uppgifter även utan att du behöver göra något, om vetskapen om dessa inte längre är nödvändiga för ändamålet som uppgifterna sparades för eller om det av övriga lagskrivna skäl inte är tillåtet att vi sparar dessa uppgifter. I vissa fall som lagen föreskriver (t.ex. om vi enligt lagen är skyldiga att spara vissa uppgifter) kommer dina uppgifter att spärras i stället för att radera dem.

Återkallande

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att vi använder dina uppgifter för särskilda ändamål, i synnerhet att vi använder dessa i reklamsyfte eller för att skapa en användarprofil. 
Det räcker då att du skickar ett meddelande till: info@babor.se

Återkallande av samtycken

Du kan återkalla ditt dataskyddsrättsliga samtycke när som helst. Lagligheten av ditt samtycke till behandling resp. användning av dina uppgifter innan du återkallade ditt samtycke berörs emellertid inte av detta. Om återkallandet av ditt samtycke gäller personrelaterade uppgifter inom ramen av vår kontakt med dig eller din kontakt med oss (chatt/kundtjänst) så är kommunikationen inte längre möjlig efter det att du har återkallat ditt samtycke.

När du kontaktar oss på BABOR via vår webbsida, e-post eller bokning och klickar på skicka/boka/sign up, ger du automatiskt ditt godkännande och samtycke till att vi lagrar dina personuppgifter. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Om du inte längre vill lagra information i vår kunddatabas raderar vi all information senast inom en vecka. Vänligen kontakta info@babor.se för avregistrering samt frågor

Följande uppgifter inhämtas vid bokning av behandlingar

Namn
E-postadress
Telefonnummer
Geografisk position (efter godkännande av kund)

Lagringsperiod                           

Personuppgifter som inhämtas i samband med registrering eller bokning sparas i max 24 månader efter registrering eller kundens senaste bokning. Geografisk position sparas i 24 timmar efter godkännanden från kunden. 

 Avbokningspolicy

Avbokning ska ske senast 24h innan behandlingen, i annat fall debiteras fullpris.

 Säkerhetsåtgärder

Åtkomstkontroll bokningar: användarnamn och lösenord krävs för att komma åt data som inhämtas i samband med bokningar. E

Endast personer som behöver få tillgång till data för att fullgöra sina arbetsuppgifter har åtkomst.

 IT-säkerhet och loggning

Lösenord (krypterat)
Loggning

SSL